کارت بانکی فلزی با برش لیزری چیست؟

حکاکی تابلو تزیینی با برش لیزری
حکاکی تابلو تزیینی با برش لیزری
۱۴۰۲-۱۱-۲۹
نمونه خروجی های ساخته شده با برش لیزی
نمونه خروجی های ساخته شده با برش لیزی
۱۴۰۲-۱۲-۲۶