تفاوت برش لیزری و پرینت سه بعدی در ساخت دکوراسیون

نمونه خروجی های ساخته شده با برش لیزی
نمونه خروجی های ساخته شده با برش لیزی
۱۴۰۲-۱۲-۲۶